KMSPico

KMSpico là một phần mềm dùng để kích hoạt bản quyền Ứng dụng Windows và Microsoft Office. 

Các sản phẩm của microsoft được hỗ trợ: Windows 10 / Windows  8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Office 365 / Office 2016 / Office 2013 / Office 2010 / Office 2007 kích hoạt được KMSpico.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm KMSpico để kích hoat bô công cụ Office

Download KMSPico

Link chính: http://megaurl.in/wPz9kaZl

Link dự phòng: https://ouo.io/qAM9NW

Để chạy và cài đặt thành công KMSPico kích hoạt thì đầu tiên bạn phải tắt chức năng tường lửa trên Window.

Bước 1: Tìm kiếm Protection và mở Virus and Thread Protection trong Window

Bước 2: Bây giờ, chọn vào phần Virus & Threat Protection Settings.

Bước 3: Và tắt Real Time Protection trên đó đi.

Sau khi cài đặt thành công thì các bạn mở ứng dụng KMSPico lên và chọn ứng dụng các bạn cần kích hoạt. Ứng dụng KMSPico sẽ làm cho bạn

Nguồn: Sưu tầm

5/5 - (1 bình chọn)