Home / Góc Thư Giản / Làm sao để sống cho đế kỳ lương

Làm sao để sống cho đế kỳ lương

Làm sao để sống cho đế kỳ lương

Làm thế nào để vẫn còn tiền khi kỳ lương đã qua đi?

Hãy học bí kíp giữ tiền lương đến cuối cho người F rất hữu ích của Ban Văn hóa – Đoàn thể FPT Telecom.

Nguồn: FIL – Fun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: